•  
  • Online servisi

   Naša Mreža

   Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
    
    

   Stanje na putevima

   Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
   Detaljnije
    

   Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
   Detaljnije
    
    

   Vremenski podaci

    
    
    
    

   • PDF Štampa El. pošta


    CCI kartica

    cci_1.jpgMeđunarodna kamping kartica (CCI) je dokument koji je vlasništvo Međunarodnog turističkog saveza (AIT), Međunarodne automobilske federacije (FIA) i Međunarodne federacije za kamping i karavaning (FICC).Međunarodna kamping kartica nije samo dokaz identifikacije u kamp-naselju, već predstavlja i osiguranje od odgovornosti protiv trećih lica. Kamp-naselja širom Evrope nude posebne pogodnosti i popuste na osnovu kamping kartice.


    Vlasnik kamping kartice, zajedno sa svojim saputnicima (maksimalno 11 osoba), osiguran je od šteta i povreda nanetih drugim licima i njihovoj imovini, u toku kampovanja. Osiguranje traje od napuštanja mesta prebivališta vlasnika kartice do njegovog povratka kući. Ono pokriva upotrebu daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara.
    Izuzeci:
    Iz pokrića se izuzimaju odštetni zahtevi koji su nastali usled ili su rezultat sledećeg:

    • Radioaktivna kontaminacija ili nuklearna katastrofa, rat, građanski rat, revolucija, pobuna i slično;
    • Kontaminacija azbestom, u bilo kom obliku i na bilo koji način;
    • Šteta na imovini vlasnika kamping kartice ili na imovini kojom se on služi;
    • Svaki zlonamerni akt (šteta naneta tlu ili usevima prilikom raščišćavanja terena ili postavljanja šatora, kao i podzemnim cevima za vodu, gas i električnim vodovima i kablovima);
    • Svako lice koje zapošljava vlasnik kamping kartice;
    • Svako vozilo na motorni pogon;
    • Svako plovilo ili letelica (osim daske za jedrenje/surfovanje i čamaca bez motornog pogona, dužine do 5 metara);
    • Trovanje hranom ili pićem, stranim ili smrtonosnim sastojcima u hrani ili piću;
    • Zagađenje vazduha, vode ili zemljišta;
    • Skijanje;
    • Organizovani zabavni program većeg obima za koji se naplaćuje ulaznica;
    • Rok važnosti kamping kartice/perioda osiguranja
    • Kamping kartica izdaje se na rok od godinu dana
    • Jurisdikcija
    • Ovo osiguranje izuzima primenu zakona i bilo kojih troškova iz odštetnih zahteva za štete nastale u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, ili na bilo kojoj teritoriji na kojoj se primenjuju zakoni Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
    • Odštetni zahtev
    • Ukoliko nastane odštetni zahtev ili ima naznaka za mogući odštetni zahtev, vlasnik kamping kartice mora odmah da obavesti matični klub (u ovom slučaju, AMSS ).

    Uslovi za sticanje CCI kartice:
    1. Zahtev za izdavanje CCI kartice, potpisan od strane podnosioca zahteva
    2. Kopija pristupnice za AMSS članstvo
    3. Kopija putne isprave
    4. Uplata/dokaz o uplati naknade od 1,500.00 RSD na ime izdavanja CCI kartice  

    Broj računa na koji se vrši uplata naknade za izdavanje CCI kartice: 150-987-87 Direktna banka AD


    Međunarodna kamping kartica izdaje se samo članovima AMSS. Cena kartice je 1,500.00 dinara.
    Više informacija o izdavanju kamping kartice možete dobiti pozivom na brojeve telefona + 381 (11) 333 11 13, + 381 (11) 333 11 14

     

     
  •  

   Prijava

    

   Kampanje / akcije

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   AMSS MOBILNA APLIKACIJA

   'Šta znaš o saobraćaju' 2010.
    
    
    
 •