AMS Osiguranje Štampa

AMS Osiguranje a.d.o. je osnovano 19. januara 1998. godine na temeljima višedecenijske tradicije auto-moto organizacije, a svoje poslovanje i proizvode razvilo je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima u osiguranju  uz imerativ da osiguranicima obezbedi najefikasniju i najpotpuniju ekonomsku zaštitu.

AMS Osiguranje potencijalnim klijentima nudi mogućnost zaključivanja polisa na velikom broju lokacija širom Srbije iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti, kasko osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od posledica nesrećnog slučaja-nezgode, imovinskog osiguranja i drugih.

Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži i velikom broju partnera, AMS Osiguranje pruža podršku osiguranicima na teritoriji čitave zemlje, Evrope i sveta, 24 časa svakog dana.

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI

S obzirom da svako motorno vozilo predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom upotrebom nanese šteta trećim licima, zakonom je propisano obavezno ugovaranje Osiguranja od autoodgovornosti prilikom registacije vozila.

Ako prilikom vožnje pričinite štetu trećem licu, troškove usled brojnih rizika, koji za posledicu imaju  smrt, povredu tela, narušavanje zdravlja, uništenje ili oštećenje stvari  trećeg lica, u skladu sa uslovima osiguranja, preuzima osiguravajuća kuća kod koje ste ugovorili obavezno osiguranje vozila.

AMS Osiguranje u širokoj lepezi svojih usluga, nudi i obavezno osiguranje vozila, koje možete ugovoriti brzo i jednostavno na velikom broju lokacija širom Srbije, koristeći prednost sistema AMSS, koji pruža kompletnu uslugu na jednom mestu:

 • Tehnički pregled i regisraciju vozila
 • Izdavanje zelene karte osiguranja
 • Izdavanje međunarodnih dokumenata
 • Članstvo u AMSS

KASKO OSIGURANJE

Kasko osiguranje predstavlja najsigurniji vid zaštite vašeg vozila. Ugovaranjem Kasko osiguranja, AMS Osiguranje preuzima rizik od nastanka štete na vašem vozilu bez obzira usled čije odgovornosti je šteta nastala.

U zavisnosti od toga da li ste se opredelili za potpuno, delimično ili dopunsko Kasko osiguranje vozila, AMS Osiguranje nadoknađuje štetu nastalu usled rizika  koje ste polisom ugovorili:

 • Oštećenja vozila bez obzira na krivicu osiguranika
 • Pada drveća, delova fasade, ili nekih drugih predmeta
 • Elementarnih nepogoda
 • Požara
 • Poplava
 • Krađe


Uz Kasko osiguranje AMS Osiguranja, na poklon dobijate Super članski paket AMSS, koji vam omogućava besplatne popravke na putu i šlepovanje u zemlji i Evropi. Na ovaj način pružamo vam potpunu zaštitu i osećaj sigurnosti na putu.

AMS Osiguranje vam omogućava plaćanje premije Kasko osiguranja na 12 mesečnih rata, uz posebne popuste za vlasnike starijih vozila i brojne druge pogodnosti.

KASKO LIGHT OSIGURANJE


Ukoliko ne posedujete polisu Kasko osiguranja, AMS Osiguranje vam nudi da vaše vozilo zaštitite na jeftiniji način i na kraći vremenski period uz Kasko light.

Kasko light je namenjen pre svega onima koji putuju, a posebno je značajan za osiguranje polovnih vozila jer ne opterećuje budžet, a pruža pokriće od rizika sudara i štete koje on nosi.

Prednosti Kasko light osiguranja vozila:

 • Osiguranici sami određuju kolika će biti premija
 • Osiguranik ima pravo na više naknada šteta u toku perioda osiguranja
 • Ne primenjuje se bonus i malus sistem
 • Osiguranje važi na geografskom području Evrope


OSIGURANJE OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA - NEZGODE

Nezgode se ne mogu predvideti, ali se mogu dočekati spremno. Uz polisu Osiguranja od posledica nesrećnog slučaja AMS Osiguranja, možete se zaštiti od nepredviđenih i neželjenih troškova usled nezgode i na ovaj način upravljati budućim događajima. U trenucima kada niste sposobni za rad, polisa ovog osiguranja obezbediće vam finansijsku pokrivenost usled sledećih rizika:

 • Trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditet)
 • Prolazne nesposobnosti za rad
 • Narušenog zdravlja koja zahteva lekarsku pomoć
 • Smrti usled nesrećnog slučaja
 • Potpunog ili delimičnog invaliditeta


U ponudi AMS Osiguranja su sledeći oblici osiguranja od posledica nezgode prilagođeni različitim potrebama:

 • Individualno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
 • Kolektivno osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
   

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Polisa Putnog zdravstvenog osiguranja AMS Osiguranja, vam obezbeđuje osećaj sigurnosti i bezbrižnosti tokom putovanja u inostranstvo.  

Troškovi usled bolesti, ili nesrećnog slučaja za vreme boravka u inostranstvu mogu biti izrazito visoki dok su uz polisu Putnog zdravstvenog osiguranja pokriveni izdaci:

 • Ambulantnog i bolničkog lečenja
 • Lekova i sanitetskog materijala
 • Hitnih medicinskih tretmana
 • Stomatološkog lečenja
 • Hirurške intervencije
 • Prevoza osiguranika u zemlju prebivališta


Široka prodajna mreža AMS Osiguranja vam obezbeđuje da na brz i jednostavan način zaključite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja uz redovne sezonske popuste i povoljne porodične pakete.
 

OSIGURANJE IMOVINE

AMS Osiguranje u svoje proizvode ubraja Osiguranje imovine koje vas štiti od iznenadnih troškova nastalih usled oštećenja vaše pokretne i nepokretne imovine.

Cilj osiguranja je da se usled nastanka nemilog događaja, isplatom novčanog iznosa osiguranik vrati u period pre nastupanja štete.

Polisom Osiguranja domaćinstva zaštitite se od posledica usled nastanka rizika koje ugovorite:
 

 • Požara i udara groma
 • Oluje
 • Eksplozije
 • Grada
 • Manifesticija i demonstracija
 • Provalne krađa i razbojništva
 • Izliva vode iz instalacija
 • Provalne krađe i razbojništva
 • Loma stakla
 • Odgovornosti iz upotrebe stana

 

Osiguranje domaćinstva obezbeđuje pokriće šteta:
 • Na građevinskim objektima (stan ili kuća)
 • Stvari u vašem domaćinstvu
 • Odgovornosti za štetu pričinjenu iz vašeg stana ili kuće

 

Osiguranje imovine vam pruža izbor brojnih imovinskih osiguranja, prilagođenih vašim i potrebama vašeg poslovanja:

 • Osiguranja od požara i drugih opasnosti
 • Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • Osiguranje od opasnosti zemljotresa
 • Osiguranje zaliha
 • Osiguranje mašina od loma
 • Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja
 • Osiguranje stakla od loma
 • Osiguranja opšte i profesionalne odgovornosti
 • Osiguranja pravne zaštite
 • Transportna osiguranja
 • Osiguranja objekata u montaži i izgradnji