EuroTEST Štampa

EuroTEST je pan-evropski program testiranja, pokrenut od strane nacionalnih evropskih automobilskih i turing klubova, koji ga razvijaju i primenjuju, u cilju zaštite potrošača, u oblasti mobilnosti, putovanja, turizma, saobraćaja i bezbednosti. Osnovan je 1998. godine i trenutno okuplja članove-FIA klubove iz dvadesetak zemalja. Auto-moto savez je u januaru 2010. godine primljen u članstvo EuroTEST-a, u svojstvu punopravnog člana, počev od 2011. godine.

Kancelarija Evropskog biroa FIA-e u Briselu obezbeđuje centralnu koordinaciju i podršku programu i nacionalnim klubovima-nosiocima projekata, dok partneri EuroTEST-a vrše selekciju programa i projekata testiranja. Evro-odbor FIA-e, koji donosi odluke i izvršno je telo na evropskom nivou, odgovoran je za konačno usvajanje EuroTEST programa, sa svim odobrenim projektima testiranja. Globalni cilj je identifikacija aktuelnog kvaliteta i tehničke ili društvene bezbednosti usluga iz domena mobilnosti i turinga, kao i infrastrukture, od značaja za mobilne evropske potrošače.

Testovi takođe imaju za cilj podršku zajedničkim kampanjama javne politike koje na nacionalnom i lokalnom nivou vode partneri iz programa, uključujući takođe i FIA kampanje, na međunarodnom planu. 

Po realizovanom testiranju, rezultati se objavljuju i prosleđuju, na jedinstven način, putem usko koordinisanih pan-evropskih događaja objavljivanja rezultata medijima, prema veoma strogom rasporedu, kako bi se postiglo maksimalno i istovremeno medijsko pokriće. Osim ovog aspekta, rezultati testova mogu takođe da budu i osnova za rad na pitanjima javne politike, na nacionalnom i lokalnom nivou.

AMSS je, sredinom prošle godine, već bio angažovan u jednom od EuroTest projekata koji se bavio testiranjem pešačkih prelaza u Beogradu i još 30-ak gradova širom Evrope, a u cilju predlaganja konkretnih inženjerskih i sistemskih mera da se pešački prelazi učine zaista bezbednim mestom za pešake, ali i ostale kategorije učesnika u saobraćaju.
Pored testiranja pešačkih prelaza, u okviru EuroTest projekata, u toku 2010. godine radiće se i testovi bezbednosti i kvaliteta zona u kojima se izvode radovi na putevima, u urbanim sredinama. Pre ovih testova već su proveravana odmorišta pored puteva, saobraćajna signalizacija, znanja vozača, rent-a-car agencije itd.

AMSS očekuje da će svojim članstvom i angažovanjem u EuroTest konzorcijumu moći da doprinese postizanju visokih standarda u pogledu sigurnosti i kvaliteta u oblasti saobraćaja, informisanju svih učesnika u saobraćaju i pokretanju javnih debata koje bi dovele do kvalitativnih pomaka i sistemskih rešenja kada je u pitanju unapredjenje bezbednosti u saobraćaju.