AUTO - MOTO SAVEZ SRBIJE

Stanje na putu - Mapa prohodnosti

Informacije o prohodnosti puteva


1GP Bačka Palanka sa Hrvatske strane ILOK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1.. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:33

1GP BOGOJEVO, sa hrvatske strane (GP ERDUT)

Detalji:

Zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS su:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP BADOVINCI (PAVLOVIĆA ĆUPRIJA)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Teretna motorna vozila na ovom graničnom prelazu mogu da ulaze u Srbiju PUNA i PRAZNA, dok na izlazu iz Srbije ka Bosni I Hercegovine teretna vozila mogu da prolaze samo PRAZNA.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor: Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP MALI ZVORNIK

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Na putničkim terminalima:
Zatvoren je drumski saobraćaj. 
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Ovaj granični prelaz otvoren je za sva TERETNA motorna vozila.
Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve strane državljane, sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP TRBUŠNICA - LOZNICA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Ovaj granični prelaz NIJE predviđen za prelazak teretnih motornih vozila.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
 

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP KOTROMAN - između Srbije i BIH

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Zatvoren je drumski saobraćaj. 
Ovaj granični prelaz otvoren je i za teretna vozila.
Zadražavanja za teretna motorna vozila:
1. Izlaz iz Srbije, oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju, oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve strane državljane, sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom.

Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP VATIN

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na putničkim terminalima:
Zatvoren je drumski saobraćaj. 
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - do 30 minuta
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve strane državljane, sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom.

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP BATROVCI sa Hrvatske strane GP BAJAKOVO Lipovac, na AP E70

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP SREMSKA RAČA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 min.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 min.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve strane državljane, sa izuzetkom diplomata akreditovanih u Srbiji i stranaca sa boravišnom dozvolom.

 

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP ŠPILJANI Srbija Crna Gora E65 E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP GOSTUN Srbija Crna Gora

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP KELEBIJA Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 60 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP PREŠEVO Srbija - Severna Makedonija AP E 75 M1

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta.
Izvor:
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP GRADINA Dimitrovgrad Srbija Bugarska AP E80

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:

Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta.

Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Izvor:
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:32

1GP BAČKI BREG Srbija-Mađarska

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor,
Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:31

1GP HORGOŠ Srbija Mađarska AP A1, E75

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su: 
Na PUTNIČKIM tеrminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 90 minuta.
2. Ulaz u Srbiju -  oko 30 minuta.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:31

1GP ŠID sa hrvatske strane GP Tovarnik

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Na PUTNIČKIM terminalima:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 18:31

Kneževići, Bela Zemlja, Užice, radovi na putu

Detalji:

Produžavaju se radovi do 01.06.2020. godine, u vremenskom periodu od  8.00 do 15.00 časova na delu državnog putu I B reda broj 23 i I B reda broj 28, na  deonici Knežević – Bela Zemlja – Užice, u naseljenom mestu Bela Zemlja. Radovi se izvode pod saobraćajem, uz povremene obustave saobraćaja. Za vreme trajanja obustave, alternativni putni pravac je lokalni put-Mačkat. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
 Izvor JP "Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 05.04.2020. 04:31

Zagrađe-Gornji Milanovac, radovi

Detalji:

Zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije na mostu preko potoka Garibovac - Lukića mostu, deonica Zagrađe-Gornji Milanovac, saobraćaj se preusmerava na desnu stranu mosta i odvija se dvosmerno.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 18:02

II A-198 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Odvraćenica - Preko Brdo - neprohodan put

Detalji:

Zbog visokih snežnih nanosa neprohodan je put.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 16:06

II A-218   Boljevac - Sokobanja - Vrelo 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:18

II A-222   Kalna - Jabučko ravnište 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:17

II A-221   Knjaževac - Kalna - Jalovik 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:17

II A-217   Granica J1/I3 - Sokobanja - Knjaževac 1Odr

Detalji:

Povećana opreznost od odrona na putu!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:17

I B-35   Vratarnica - Knjaževac - Svrljig (Popšica) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:16

II A-165   Porečki most - Klokočevac Miloševa Kula - Zagrađe - Rgotina - Vražogrnac 1Odr

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona. Dodatna opreznost na putu!


Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:16

I B-36   Paraćin - Boljevac - Zaječar - dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka) 1Odr

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona. Dodatna opreznost na putu!


Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:15

I B-29   Granica PZP Užice/Novi Pazar - Sjenica - Novi Pazar 1Odr

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona. Dodatna opreznost na putu!


Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 15:14

I B-22   Granica PZP Čačak/Novi Pazar (Adrani) - Kraljevo - Raška - Novi Pazar - Ribariće - državna

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona,

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 14:54

Blace- Beloljin

Detalji:

Završeni su radovi na asfaltiranju na državnom putu I B reda broj 38, na deonici Blace – Beloljin, zbog kojih je na snazi bila obustava saobraćaja. Nastavak radova izvodi se pod saobraćajem, sa naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Molimo učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i opremu i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 13:51

Gamzigradska Banja - Zvezdan, radovi na uređenju kosina

Detalji:

Na deonici Gamzigradska Banja – Zvezdan, od 06.04.2020. do 10.04.2020. godine, izvodiće se radovi na sanaciji kosine. U zoni radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, u dužini od 200 metara.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 03.04.2020. 13:39

Oštećen most na reci Trešnjici

Detalji:

Od 25.04.2019.g. zbog oštećenja mosta preko reke Trešnjice na putu Ljubovija – Rogačica (IB reda broj 28.) izmenjen način odvijanja saobraćaja. Putnička motorna vozila se na mostu naizmenično propuštaju, dok je zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila jeValjevo – Debelo brdo – Rogačica (put II A reda broj 170). Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a planirani završetak radova je 30.04.2020. godine.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 01.04.2020. 16:14

Izmena režima saobraćaja na drž.putu I A reda broj 3, u zoni mosta na reci Bosut

Detalji:

Od 03.04.2020. godine, zbog radova na rehabilitaciji puta doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u zoni naplatne stanice Šid i mosta na reci Bosut, iz smera graničnog prelaza Batrovci ka Beogradu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 01.04.2020. 15:58

Vrdnik - Irig - produžetak radova

Detalji:

Produžavaju se radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije do 30.04.2020.godine, na deonici Vrdnik – Irig, na državnom putu II B reda broj 313. U toku izvođenja radova povremeno dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila (ali ne svakog dana). Radovi su obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom, koja upozorava na radove i smanjenje brzine.


 


Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 01.04.2020. 14:36

Niš-Leskovac, radovi na petlji Brestovac

Detalji:

Od 25.02.2020. godine, od 10.00 časova, na delu državnog puta I A reda broj 1, deonica Niš – Leskovac, petlja „ Brestovac“ doći će do izmene režima saobraćaja, kao i na državnim putevima II A reda broj 225 i 158.
Izvodiće se radovi na rušenju stare privremene naplatne stanice i radovi na izgradnji nove bočne naplatne stanice sa svom potrebnom infrastrukturom, zbog čega će za saobraćaj biti zatvorena petlja „Brestovac“. Preporučeni alternativni putni pravac iz pravca Niša ka Leskovcu, kao i iz pravca Preševa ka Nišu je petlja „Doljevac“ za sve kategorije vozila.
Planirani rok završetka radova je 10.04.2020. godine.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 01.04.2020. 14:34

Radovi na državnom putu I B reda broj 10, Obilaznica oko Pančeva

Detalji:

Izmenjen je režim saobraćaja na državnom putu I B reda broj 10, na Obilaznici oko Pančeva, u zoni nadvožnjaka (Luka Dunav), u smeru od Beograda ka Pančevu, zbog izvođenja radova na pojačanom održavanju nadvožnjaka.Saobraćaj se odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom, u smeru od Pančeva ka Beogradu. Planirani rok završetka radova je 24.04.2020.godine.

Izvor: JP" Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 31.03.2020. 12:10

Pančevo, radovi u Prvomajskoj ulici

Detalji:

Od 01.04.2020. godine do 13.04.2020.godine izvoditće se radovi na pojačanom održavanju desne kolovozne trake, na državnom putu I B reda broj 10, Prvomajska ulica u Pančevu, od raskrsnice sa ulicom Bore Stankovića do raskrsnice sa Bavaništanskim putem. U zoni radova saobraćaj je preusmeren u levu kolovoznu traku.

Izvor: JP "Putevi Srbije"


 

Vreme poslednje izmene: 31.03.2020. 11:57

obustava saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 35, deonica Kladovo – Brza Palanka

Detalji:

Od ponedeljka 23.03.2020.godine do 01.06.2020.godine, izvodiće se radovi na rekonstrukciji mosta u Grabovici, na delu državnog puta I B reda broj 35, deonica Kladovo – Brza Palanka. Alternativni putni pravac za putnička motorna vozila su lokalne ulice u mestu Grabovica, dok će saobraćaj za sva teretna motorna vozila (kamione, kamione sa prikolicom, šlepere) i autobuse biti preusmeren na sledeće alternativne putne pravce:

• državni put I B reda broj 33, Negotin – Štubik,
• državni put II A reda broj 165, Klokočevac – Porečki most i
• državni put I B reda broj 34, Porečki most – Kladovo.
Izvor: JP"Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 31.03.2020. 09:26

I B-31   Raška - administrativna linija AP Kosovo i Metohija -Jarinje(ZKŠ)

Detalji:

Na putnom pravcu postoji opasnost od odrona, voziti pažljivo!

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 31.03.2020. 08:49

II B-472 Gokčanica 1Odr

Detalji:

Na ovoj deonici na snazi je zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere. Za ostale kategorije vozila obavezna upotreba zimske opreme. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:15

II A-210   Kopaonik - Rudnica 1Odr

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:13

II A-209   Kraljevo (Kovanluk) - Brezna - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Goč) 1ZKŠ

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:13

II A-197 Granica PZP Čačak/ Ivanjica(Dubac) - Ivanjica(Kaona)

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:12

II A-161 Žagubica-Borsko jezero(ZKŠ)

Detalji:

Zbog pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:10

I B 30 Buk - Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar , odron 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 09:04

I B-30   Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar - Studenica - Ušće

Detalji:

Mogući odroni! Savetujemo dodatan oprez!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 08:57

II A-203   Dojeviće - Pazarište - Tutin - Mehov krš 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 08:56

Državni put II A reda broj 259, deonica Niš-granica sa Republikom Bugarskom (autoput E-80)

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 259, Niš-granica sa Republikom Bugarskom, (autoput E-80), na snazi je izmena režima saobraćaja u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10, zbog obezbeđenja zone radova.

Izvor: JP"Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 30.03.2020. 08:15

Rdovi , deonica GP Batrovci - Kuzmin (3km pre petlje Adaševci)

Detalji:

Od 28.03.2020. godine, zbog dinamike izvođenja radova na rehabilitaciji puta doći će do izmena režima saobraćaja na državnom putu I A reda broj 3, na deonici granični prelaz Batrovci – Kuzmin 1, u zoni benzinske stanice NIS Petrol, iz smera Beograda ka graničnom prelazu Batrovci (3km pre petlje Adaševci). U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno na desnom poluprofilu auto-puta.

Izvor: JP"Putevi Srbije"

 

Vreme poslednje izmene: 28.03.2020. 14:23

Radovi na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, most Ostružnica

Detalji:

Od 30.03.2020. do 01.05.2020. godine, izvoditi radovi na izgradnji zelenog pojasa i postavljanju javne rasvete u zoni mosta preko reke Save. Saobraćaj iz pravca Ostružnice se preusmerava u levu kolovoznu traku na novi službeni prolaz, neposredno nakon prelaska mosta preko reke Save. Radovi će biti obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom i opremom.


 

Vreme poslednje izmene: 26.03.2020. 15:46

Staničenje - Pirot radovi na izgradnji nadvožnjaka

Detalji:

Zbog radova na izgradnji nadvožnjaka na delu auto-puta br 4. u zoni tunela „Sopot“ između mesta Staničenje i Pirota zatvorene su preticajne trake u obe smera. Ovakva režim saobraćaja važi će do 14.04.2020.g kada se očekuje završetak radova.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 25.03.2020. 17:05

Radovi - Državni put I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin

Detalji:

Na državnom putu I A reda broj 1, Grabovnica-Levosoje, deonica III – Caričina Dolina – Vladičin Han, kod mesta Kržnice, zbog izgradnje autoputa E-75 Beograd – Niš – granica sa Repub. Sev. Makedonijom, Koridor 10 na snazi je izmena režima saobraćaja zbog obezbeđenja zone radova na izgradnji privremenog priključenja postrojenja za proizvodnju betona.

Izvor: JP "Putevi Srbije" 

Vreme poslednje izmene: 22.03.2020. 13:35

Obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 130,  most preko reke Tamiš, kod mesta Orlovat

Detalji:

Od 21.03.2020. godine do 20.08.2020. godine, na snazi biti obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju, na državnom putu II A reda broj 130, most preko reke Tamiš, kod mesta Orlovat. Alternativni putni pravci za vozila koja se kreću iz pravca Zrenjanina i Perleza ka Tomaševcu, Uzdinu i Kovačice preko mesta Orlovat, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Kovačica, a vozila koja se kreću iz pravca Padine i Kovačice ka mestu Orlovat, i dalje prema Zrenjaninu, upućuju se na državni put II A reda broj 129, Farkaždin – Perlez. Radovi će biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 17:45

GP NEŠTIN

Detalji:

Prema informacijama Uprave granične Policije RS zadržavanja pri prelasku granice na našim GP:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.
Izvor UGP

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 09:04

GP LJUBOVIJA - između Srbije (Ljubovija) i BIH (Bratunac)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak ISKLJUČIVO PRAZNIH TERETNIH VOZILA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 08:56

GP VRŠKA ČUKA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Ovaj granični prelaz namenjen je za prelaz teretnih vozila i robe koja ne zahteva fito-sanitarnu inspekciju.
Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 08:51

GP KLADOVO I

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije RS, zadržavanja na našim graničnim prelazima su:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
. Na TERETNIM terminalima su:
1. Izlaz iz Srbije do 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju do 30 minuta. Informacija o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima je promenljiva i relativna. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Izvor Uprava granične policije RS

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 08:50

GP SRPSKA CRNJA

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su:
Granice Republike Srbije zatvorene su za sve državljane.
Na TERETNIM terminalima:
1. Izlaz iz Srbije - oko 30 minuta.
2. Ulaz u Srbiju - oko 30 minuta. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h.

Vreme poslednje izmene: 20.03.2020. 08:49

II B 396 Porečki most -Brza Palanka 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite pažljivo!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.03.2020. 10:38

I B-34   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Golubac) - Donji Milanovac - Porečki most - veza sa državnim

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.03.2020. 10:34

I B-32   Ribariće - administrativna linija AP Kosovo i Metohija (Brnjak) 1odr

Detalji:

Mogući ODRONI!

Vreme poslednje izmene: 19.03.2020. 10:23

I-B 21 Granica PZP Ivanjica/Novi Pazar (Javor) - Sjenica 1ODR

Detalji:

Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.03.2020. 10:19

I B-28   Granica PZP Valjevo/Užice (Okletac) - Rogačica - Kostojevići - Užice 1ZKŠ

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.03.2020. 08:09

I B-23 Granica PZP Požega/Užice (Uzići) - Užice - Čajetina - Nova Varoš - Prijepolje - dr.granica

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 18.03.2020. 08:09

GP BAJINA BAŠTA - između Srbije (Bajina Bašta) i BIH (Skelani)

Detalji:

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice su: Izlazak iz zemlje do 30 minuta. Ulazak u zemlju do 30 minuta. Ovaj granični prelaz predviđen je za prelaz samo putničkih vozila i prolazak TERETNIH VOZILA, ali ISKLJUČIVO PRAZNA. Radno vreme ovog graničnog prelaza je 00-24h. Informacija o vremenu zadržavanju na graničnim prelazima je promenljiva i relativna.

Vreme poslednje izmene: 16.03.2020. 14:23

Radovi na drž. putu I B reda, na deonici Cerovac - Vlakča

Detalji:

Stopirani su radovi u nastupajućem zimskom periodu na deonici Vlakča – Cerovac, delu državnog puta I B reda broj 25. Saobraćaj će se odvijati shodno postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji uz smanjenu brzinom na 40 km/h i zabranu preticanja.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 13.03.2020. 16:58

Leskovac centar - Leskovac (Vlasotince)

Detalji:

Od 13. do 31.03.2020. godine, u periodu od 07.00 do 17.00 časova, predviđeni su radovi na asfaltiranju državnog puta II A reda broj 258, na deonici petlja Leskovac centar – Leskovac (Vlasotince). Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz pomoć semaforske signalizacije.

Vreme poslednje izmene: 12.03.2020. 17:48

NR Bujanovac - radovi na izgradnji naplatne stanice

Detalji:

Zbog radova na izgradnji naplatnih stanica u sklopu autoputu E/75 Niš-Preševo, od subote 15. juna privremeno će biti zatvorena petlja Bujanovac sever.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 11.03.2020. 14:26

Pakovraće - Užice, radovi

Detalji:

Do 30.06.2020. godine izvodiće se radovi na pojačanom održavanju na državnom putu I B reda broj 23, na deonici Pakovraće (Markovica) – Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 18:19

II B-403 Kaluđerske Bare - Mitrovac - Zaovine 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:31

II A-197   Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG, 1Zo

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm, obavezna upotreba zimske opreme.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:30

II A-201   Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5cm, obavezna upotreba zimske opreme.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:29

II A-205   Tutin - Godovo - državna granica sa CG (granični prelaz Vuča) 1ZO

Detalji:

Obavezna zimska oprema, kolovoz je vlažan, snega ima do 5cm.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 09.03.2020. 15:29

I B-28   Kneževići - Kremna - dr.granica sa BiH (granični prelaz Kotroman) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:33

Deonica Topola-Rudnik- Zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 152, deonica Topola-Rudnik, završeni su radovi na periodičnom održavanju ali je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.

Izvor: JP"Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:03

Deonica Donja Šatornja-Rudnik-Zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 152, na deonici Donja Šatornja – Rudnik kod Jermenovaca, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5t.

Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 07.03.2020. 08:03

Radovi na deonici Halovo-Veliki Izvor

Detalji:

Od ponedeljka 09.03.2020. do 16.04.2020.godine u vremenskom periodu od 07.00 do 15.00 časova, na deonici Halovo – Veliki Izvor, na državnom putu II A reda broj 169, izvodiće se radovi na izgradnji rigole i proširenju kolovoza, svakog dana osim nedelje u dužini od 2500 metara. U zoni radovavozila će se naizmenično propuštati, a nakon 15.00 časova saobraćaj  će se odvijati normalno.
Izvor: JP "Putevi Srbije"
 

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 11:48

1NR Vladičin Han

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vladičin Han, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 09:24

1NR NIŠ- jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Niš-jug, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 06.03.2020. 09:03

Batajnica - Dobanovci

Detalji:

U toku su radovi na sanaciji državnog puta II B reda broj 319, na deonici Batajnica – Dobanovci, deonica dužine 300 metara, između crkve Svetog Jovana i pruge u Batajnici (Šangajska ulica), zbog kojih se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.
Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 29.02.2020. 15:35

Kraljevo - Novi Pazar, mogući odroni 1Odr

Detalji:

Učestali odroni na deonici Kraljevo-Raška-Novi Pazar na drž. putu IB-15. Neophodna oprezna i sporija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 27.02.2020. 09:08

Preusmeravanje teških teretnih vozila sa GP Šid

Detalji:

Do 20.05.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji državnog puta II A reda broj 120, na deonici granični prelaz Šid – Šid. Saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz primenu semafora ili ručnim regulisanjem. U periodu izvođenja radova, iz pravca Šida ka GP Šid teška teretna vozila sa robom, preusmeravaće se na GP Batrovci, a teška teretna vozila bez robe na granične prelaze Sot i Ljuba. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 26.02.2020. 17:01

1NR Adaševci- Morović

Detalji:

Na naplatnoj stanici Adaševci-Morović, nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:24

Čeona naplatna rampa ŠID

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Šid, na auto-putu Beograd - Šid, na naplati putarine NEMA ZADRŽAVANJA. ENP - Dopuna

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 11:20

1NR Novi Sad - Jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad-jug  - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:16

1NR Predejane

Detalji:

Na naplatnoj stanici Predejane, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Merošina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Merošina, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:15

1NR Grdelica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Grdelica, nema zadržavanja.

Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 21.02.2020. 08:14

Pančevo-Ečka - zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 130, deonica Pančevo-Ečka, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 18.02.2020. 07:56

II A-207   Jošanička Banja - Granica PZP Novi Pazar/Kruševac (Dren) 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:45

I B-33   Granica PZP Požarevac/Zaječar (Majdanpek) - Negotin - dr.granica sa Bugarskom 1Odr

Detalji:

Moguća pojava odrona. Neophodna opreznija i pažljivija vožnja!
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:40

II A-197   Granica PZP Čačak/Ivanjica (Dubac) - Ivanjica (Kaona) 1Odr

Detalji:

Mogući odroni! Vozite oprezno!

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:31

1NR Pojate

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pojate - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Paraćin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Paraćin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Ćuprija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ćuprija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Jagodina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Jagodina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Zmajevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Zmajevo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Feketić

Detalji:

Na naplatnoj stanici Feketić - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Batočina

Detalji:

Na naplatnoj stanici Batočina - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:25

1NR Bačka Topola

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bačka Topola - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Inđija

Detalji:

Na naplatnoj stanici Inđija - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Kolari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kolari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Takovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Takovo - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Novi Sad - Sever

Detalji:

Na naplatnoj stanici Novi Sad - Sever - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Brestovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Brestovac, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - Nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Smederevo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Smederevo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Izvor
JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Velika Plana

Detalji:

Na naplatnoj stanici Velika Plana - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Umčari

Detalji:

Na naplatnoj stanici Umčari - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:24

1NR Preševo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Preševo - nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Mali Požarevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Mali Požarevac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Kovilj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kovilj, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Maradik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Maradik, na auto-putu Beograd-Novi Sad, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"
 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Doljevac

Detalji:

Na naplatnoj stanici DOLJEVAC, na auto-putu E-75 za naplatu putarine, smer Leskovac-Beograd, za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
Učesnici u saobraćaju će putem portala na autoputevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Iz pravca Beograda ka Leskovcu nema zadržavanja. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.

Od petka 14.02.2020. godine u 12:00 časova za saobraćaj biti puštena petlja „Doljevac“ i  naplatna stanica „Doljevac“ će početi sa radom u zatvorenom sistemu naplate putarine.
Izvor: JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Šimanovci na E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Šmanovci, na auto-putu E-70 za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja
U smeru ka Šidu - Nema zadržavanja
ENP - Dopuna Učesnici u saobraćaju će putem portala na auto-putevima redovno obaveštavaju o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama. Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji.
Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor: JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Subotica - Jug

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Subotica - Jug, na auto-putu Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
U smeru ka Subotici - nema zadržavanja.
Svi kanali za naplatu putarine su u funkciji. ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Beograd, petlja Vrčin

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici VRČIN, na auto-putu Beograd-Niš, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Vozači će putem portala na auto-putevima biti redovno obavešteni o eventualnim zadržavanjima na naplatnim stanicama, prekidima saobraćaja, stanju kolovoza, vremenskim prilikama i drugim neophodnim informacijama.
Apel iz sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije - pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:23

1NR Stara Pazova

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Stara Pazova, na auto-putu E-75 Beograd-Novi Sad, za naplatu putarine:
U smeru ka Beogradu - nema zadržavanja.
U smeru ka Novom Sadu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna Apel iz Sektora za naplatu putarine JP Putevi Srbije- pripremite tačan iznos za putarinu kako bi se ubrzao proces naplate.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 16.02.2020. 07:22

1NR Preljina

Detalji:

U smeru ka Obrenovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Čačku - nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 15.02.2020. 05:18

Staničenje - radovi na izgradnji Koridora 10

Detalji:

Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu IIA reda broj 259, deonica Niš-Dimitrovgrad, kod mesta Staničenje, u okviru radova na izgradnji dela Koridora 10. zbog kojih je saobraćaj je preusmeren na levu kolovoznu traku polu auto-puta E-80. Izvor JP Putevi Srbbije

Vreme poslednje izmene: 11.02.2020. 08:33

1I B-40, Vladičin Han - Surdulica - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci) 1ZO

Detalji:

Kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Izvor:
JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:38

Zimska oprema - Kopaonik 1ZO

Detalji:

Na prilazima Kopaoniku, na putevima u planinskim predelima obavezna je upotreba zimske opreme. Zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim časovima moguća je pojava poledice. Srećan put vam želi vaš AMSS!

Vreme poslednje izmene: 07.02.2020. 13:36

II A 210 -, Rudnica - Kopaonik neprohodan put

Detalji:

Zbog jakog vetra i velikih snežnih nanosa obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.
Izvor JP „Putevi Srbije“.

Vreme poslednje izmene: 06.02.2020. 08:08

Bačka Palanka - saobraćaj za teretna motorna vozila

Detalji:

Od 30.01.2020. godine teška teretna vozila koja se kreću prema GP "Bačka Palanka" sa Republikom Hrvatskom, preusmeravaju se na obilaznicu oko Bačke Palanke. Saobraćajna traka koja od Bača vodi ka Bačkoj Palanci predviđena je za parking teških teretnih motornih vozila sa koje se dalje usmeravaju prema graničnom prelazu. Saobraćajna traka koja vodi od Bačke Palanke ka Novom Sadu namenjena je i za saobraćaj ka Baču. Saobraćaj će se na području Bačke Palanke, na magistralnom putu Bač - Bačka Palanka - Čelarevo, kao i na putevima Gajdobra - Bačka Palanka (drž.put II A br. 108) i Gajdobra - Čelarevo (drž.put II B br. 306) odvijati prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Izvor: JP Putevi Srbije 

Vreme poslednje izmene: 29.01.2020. 18:46

Prevoj Čestobrodica, opis puta

Detalji:

Prevoj Čestobrodica nalazi se na 600 m nadmorske visine, na putu Paraćin - Zaječar. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 10:58

Sa Beogradske obilaznice iz pravca Bubanj potoka, na Ibarsku magistralu ka BG.

Detalji:

Vozači koji se iz pravca Bubanj potoka kreću obilaznicom ka Dobanovcima i žele da se uključe na Ibarsku magistralu u smeru ka Beogradu NE MOGU da koriste isključenje i petlju “Orlovača”. Za smer ka Beogradu iz prvaca Bubanj potoka treba koristiti kružni put. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 19.01.2020. 07:31

Jabuka-Opovo-Čenta, zabrana saobraćaja za teretna vozila

Detalji:

Na državnom putu II A reda broj 131, deonica Jabuka-Opovo-Čenta, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne nosivosti preko 12 t. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:56

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:

Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:55

Put Ivanjica Duga Poljana preko Golije

Detalji:

Od Ivanjice ka Dugoj Poljani prvih 15 km je pod asfaltom, sledećih 3,3 km je zemljani put ili makadam, narednih 20 km je pod asfaltom, a zatim dolazi deonica od 22 km na kojoj nema asfalta, odnosno vozače očekuje zemljani put.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

Vlasotince - Svođe, izmena režima saobraćaja

Detalji:

Оd 18.12.2019. godine do maja 2020. godine, zbog radova izmenjen režim saobraćaja na državnom putu  I B reda broj 39, deonica Vlasotince – Svođe. Saobraćaj se odvija dvosmerno prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji koja je postavljena na trasi puta do završetka radova. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer je u zonama radova ograničenje brzine od 20 do 40 km/h. Radovi će biti obezbećeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 17.01.2020. 15:51

Most GAZELA, Auto-put E-75

Detalji:

Zabrana saobraćaja, za vozila ukupne nosivosti preko 3,5t.

Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 15.01.2020. 13:51

Pepeljevac- Velika Vrbnica, radovi

Detalji:

Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 207, deonica Pepeljevac – Velika Vrbnica. Saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km/h.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 09.01.2020. 06:52

Radovi na državnom putu I B reda broj 27, deonica Markovac - Svilajnac

Detalji:

Od 10.10.2019. do 24.06.2020. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju državnog puta I B reda broj 27, na deonici petlja Markovac – Svilajnac, kod Svilajnca. U zoni radova, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 14:00

Obustavljen saobraćaj na putu Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica- Preko Brdo na putu IIA reda br 198

Detalji:

Usled snežnih padavina na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu II A reda broj 198, deonica granica PZP Ivanjica-Novi Pazar-Odvraćenica-Preko Brdo. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:58

Muhovo - Odvraćenica - Golija, Opis puta

Detalji:

Put od Muhova do Odvraćenice je pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. U zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 07.01.2020. 06:49

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

NR Dimitrovgrad

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Bela Palanka

Detalji:

NR Bela Palanka

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš - petlja Malča

Detalji:

NR Niš - petlja Malča

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Pirot - Istok

Detalji:

NR Pirot Istok

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš sever

Detalji:

NR Niš sever

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:38

1NR Niš-istok, Donji Matejevac

Detalji:

NR Niš-istok, Donji Matejevac

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR UB

Detalji:

Na naplatnoj stanici UB na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Lajkovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lakovac, na naplati putarine nema zadržavanja.
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:37

1NR Bujanovac Sever,

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac sever nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - sever centar

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac - centar, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:36

1NR Leskovac - jug

Detalji:

Na naplatnoj stanici Leskovac jug, na auto-putu E-75 za naplatu putarine:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:35

1NR Bujanovac 1

Detalji:

Na naplatnoj stanici Bujanovac 1:
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja. 
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:34

1NR Ruma E-70

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ruma, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:32

1NR Dimitrovgrad

Detalji:

Na čeonoj naplatnoj stanici Dimitrovrgad:
U smeru ka GP Gradina - nema zadržavanja.
U smeru ka Nišu - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor: JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:31

1NR Vranje

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vranje - nema zadržavanja.
ENP Dopuna
Izvor JP Putevi Srbijre

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:30

1NR Kuzmin

Detalji:

Na naplatnoj stanici Kuzmin - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Sremska Mitrovica

Detalji:

Na naplatnoj stanici Sremska Mitrovicai - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:29

1NR Pećinci

Detalji:

Na naplatnoj stanici Pećinci - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:28

1NR Beška

Detalji:

Na naplatnoj stanici Beška - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:27

1NR Doljevca selo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Doljevac selo  na auto-putu E-75 :
U smeru ka Leskovcu - nema zadržavanja 
U smeru ka Nišu - Nema zadržavanja.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:25

1NR Aleksinac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Aleksinački Rudnici

Detalji:

Na naplatnoj stanici Aleksinački Rudnici - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:23

1NR Ražanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Ražanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:22

1NR Lapovo

Detalji:

Na naplatnoj stanici Lapovo - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:18

1NR Markovac

Detalji:

Na naplatnoj stanici Markovac - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:17

1NR Vodanj

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vodanj - nema zadržavanja.
ENP - Dopuna
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:11

1NR Vrbas

Detalji:

Na naplatnoj stanici Vrbas, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP- dopuna u pravcu od Novog Sada ka Subotici.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:09

1NR Žednik

Detalji:

Na naplatnoj stanici Žednik, na auto-putu Novi Sad - Subotica, na naplati putarine nema zadržavanja.
ENP dopuna.
Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 19:08

Most preko reke Save, radovi na obilaznici oko Beograda

Detalji:

Od 01.08.2018.godine od 18.00 časova, završena je faza II izvođenja radova na uklapanju novoizgrađene leve kolovozne trake sa ulivnom rampom ka petlji Surčin, na delu državnog puta I A reda broj 1, na Obilaznici oko Beograda. Završetkom ovih radova prelazi se na fazu III pri čemu će za saobraćaj biti otvorena novoizgrađena leva kolovozna traka, u dužini od oko 850m, kojom će se saobraćaj odvijati iz smera petlje Orlovača, srednjom voznom trakom, do službenog prolaza, gde se saobraćaj usmerava na postojeći most i odvija po stalnom režimu (jedna saobraćajna traka po smeru). Planirani vremenski period izmenjenog režima saobraćaja je do završetka izgradnje mosta broj 8, preko reke Save. Ovom fazom takođe je predviđeno da trenutno zatvorena rampa ka petlji Surčin bude otvorena za saobraćaj.
Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 04.01.2020. 14:58

1NR Pirot zapad

Detalji:

NR Pirot zapad

Vreme poslednje izmene: 03.01.2020. 15:04

Radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš-sever

Detalji:

Do 15.04.2020.godine, izvodi će se radovi na izgradnji bočne naplatne stanice Niš-sever, na delu državnog puta II A reda broj 158. Saobraćaj će se na ovom delu puta odvija dvosmerno na levoj kolovoznoj traci, u dužini od 200 metara. Radovi će biti obeleženi adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 03.01.2020. 12:31

VREME Vranje

Detalji:
Temperatura: 8 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 944.6 hpa
Vetar: NNW 2
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Dimitrovgrad

Detalji:
Temperatura: 9 ℃
Opis: Umerena kiša
Pritisak: 943.2 hpa
Vetar: NNW 3
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zaječar

Detalji:
Temperatura: 7 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 975.8 hpa
Vetar: N 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Leskovac

Detalji:
Temperatura: 10 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 966.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Niš

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 969.2 hpa
Vetar: NE 1
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Ćuprija

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SE 3
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kruševac

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 970.6 hpa
Vetar: NNE 2
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kuršumlija

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 946.9 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kopaonik

Detalji:
Temperatura: 1 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 804.8 hpa
Vetar: SSW 8
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kraljevo

Detalji:
Temperatura: 14 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 963.5 hpa
Vetar: SSW 1
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Požega

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Vedro
Pritisak: 952.2 hpa
Vetar: WSW 3
Vlažnost: 58 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Sjenica

Detalji:
Temperatura: 5 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 873.9 hpa
Vetar: E 4
Vlažnost: 93 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zlatibor

Detalji:
Temperatura: 6 ℃
Opis: Pretežno vedro
Pritisak: 873.2 hpa
Vetar: W 4
Vlažnost: 76 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Negotin

Detalji:
Temperatura: 8 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 987.5 hpa
Vetar: SSE 1
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Crni Vrh

Detalji:
Temperatura: 4 ℃
Opis: Magla
Pritisak: 875.6 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME V. Gradište

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 979.7 hpa
Vetar: SE 5
Vlažnost: 94 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME S. Palanka

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 974.6 hpa
Vetar: S 4
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Valjevo

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 966.4 hpa
Vetar: NE 2
Vlažnost: 67 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Loznica

Detalji:
Temperatura: 16 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 971.6 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 55 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME B. Karlovac

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Pretežno oblačno
Pritisak: 977.2 hpa
Vetar: SE 9
Vlažnost: 87 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kikinda

Detalji:
Temperatura: 12 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 976.5 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Zrenjanin

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 976.7 hpa
Vetar: SSE 7
Vlažnost: 82 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Novi Sad

Detalji:
Temperatura: 14 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 975.6 hpa
Vetar: SSE 5
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Sombor

Detalji:
Temperatura: 11 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 974.9 hpa
Vetar: SSW 2
Vlažnost: 100 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Palić

Detalji:
Temperatura: 12 ℃
Opis: Slaba kiša
Pritisak: 973.7 hpa
Vetar: ESE 4
Vlažnost: 88 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Kragujevac

Detalji:
Temperatura: 13 ℃
Opis: Oblačno
Pritisak: 967.5 hpa
Vetar: SE 2
Vlažnost: 77 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

VREME Beograd

Detalji:
Temperatura: 15 ℃
Opis: Delimično oblačno
Pritisak: 971.5 hpa
Vetar: S 3
Vlažnost: 72 %


Izvor: RHMZ

Vreme poslednje izmene: 22.12.2019. 18:31

Straža-Jasenovo, radovi

Detalji:
Do 01.06.2020. godine, u vremenskom periodu od 07.00 do 17.00 časova, izvodiće se radovi na asfaltiranju i rekonstrukciji kolovozne konstrukcije na državnom putu I B reda broj 18, deonica Straža – Jasenovo (izlazak iz Straže ka Jasenovu, u dužini od 4,7 km). Radovi će se izvoditi fazno u dužinama od 600 m, a saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila u zoni radova, uz regulisanje semaforskom signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 01.11.2019. 18:09

Radovi na drž.putu IB reda br.35, deonica Kladovo-Brza Palanka

Detalji:
U periodu od 18.05 do 06.09.2020. godine, izvodiće se radovi na rehabilitaciji puta I B reda broj 35, na deonici Kladovo - Brza Palanka. U toku izvodjenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem, Radovi će biti obezbedjeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 23.10.2019. 10:41

Prevoj Begaljičko brdo, opis puta

Detalji:
Prevoj Begaljičko brdo nalazi se na delu auto puta E75 između naplatne rampe Mali Požarevac i Vrčin. Dužina prevoja je 8 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 19.10.2019. 11:03

Ivanjica - Prilike - Nova Varoš, Opis puta

Detalji:
Put IB reba br.-13 Ivanjica-Sjenica je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 18.10.2019. 14:57

Sjenica - Nova Varoš, radovi na putu u blizini mesta Aljinovići

Detalji:
Zbog radova na magistralnom putu Sjenica – Nova Varoš (drž. puta I B reda broj 29.) u blizini mesta Aljinovići, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi su obezbeđeni privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Planirani rok završetka radova je 04.04.2020. godine, ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Izvor JP "Putevi Srbije"

Vreme poslednje izmene: 18.10.2019. 14:57

Radovi na Obilaznici oko Beograda, u zoni petlje Orlovača

Detalji:
Na državnom putu I A reda broj 1, Obilaznica oko Beograda, u zoni petlje „Orlovača“, u servisnoj traci, smer tunel „Straževica“ - petlja „Orlovača“, izvršeno je suženje kolovoza u širini od oko 2,5m, zbog ulaza i izlaza na gradilište (za potrebe izgradnje leve kolovozne trake). Planirani rok završetka radova, jun 2020. godine. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 13.10.2019. 14:10

Opis puta, Ibarska magistrala - deonica kod Rušanja

Detalji:
Deonica ibarske magistrale kod Rušnja dugačka je 5 km. Karakterisična je po čestoj magli i pojačanom vetru. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 08.10.2019. 12:29

Kruševac, zabrana teretnim motornim vozilima ukupne mase preko 10t.

Detalji:
Zabrana se odnosi na teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 10t na kompletnoj teritoriji grada Kruševca osim u ulicama: Istočna obilaznica, Vidovdanska (od Istočne obilaznice do Bulevara Nikole Pašića), Bulevar Nikole Pašića, Kneza Miloša (od Bulevara Nikole Pašića do Bruski put) i Bruski put (od Kneza Miloša prema Brusu) - trasa državnog puta IB reda br. 38 i osim u Ulici Železničkoj (sa prilazom iz Ulice Jasički put) u delu od Ulice Bivoljske do Ulice Drinske, kao i u svim ulicama između železničke pruge i trase državnog puta IB reda br. 23. Određen je obavezan smer skretanja u levo za teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 10t iz Ulice Gavrila Principa prema Ulici Kneza Miloša, gledano od Ulice Tekeriške, kao i obavezan smer skretanja u desno za sva teretna vozila iz Ulice Slatinske prema Ulici Stojana Novakovića, gledano od Ulice Kosovske i obavezan smer skretanja u levo iz Ulice Miltijadisa Margaritisa prema Ulici Slatinskoj. Ova zabrana ne odnosi se na teretna vozila preduzeća kome je povereno komunalno održavanje (iznošenje smeća, pranje ulica, održavanje vodovoda i kanalizacije, proizvodnja i snabdevanje parom, javne rasvete, zelenila, održavanje ulica, puteva) kao i vozila za prevoz hleba - vozila moraju biti obeležena oznakom preduzeća. Kretanje teretnih vozila na osnovu odobrenja Odeljenja za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave grada Kruševca vrši se u vremenu od 16,00-6,30 časova, osim teretnih vozila koja se koriste prilikom izvođenja građevinskih radova koje se vrši u vremenu od 00,00 do 24,00 časova. Izvor Gradska uprava grada Kruševca Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinske posleve

Vreme poslednje izmene: 03.10.2019. 10:14

Majdanpek Donji Milanovac preko Omana

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164 preko Omana, vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj je otežan, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. Savetujemo korišćenje puta koji od Majdanpeka vodi preko Klokočevca i Porečkog mosta ka Donjem Milanovcu.

Vreme poslednje izmene: 20.09.2019. 12:38

Leskovac jug - Vlasotince radovi na putu

Detalji:
Zbog radova na održavanju magistralnog puta Leskovac – Vlasotince ( drž. putu I B reda broj 39.) na deonici „Leskovac jug“ do petlje i uključenja sa auto-putem kod vlasotinačkog mosta u dužini od oko 6,5 km. Za vreme radova koji će se izvoditi do 20.05.2020. godine saobraćaj će se odvijati dvosmerno naizmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć tehničkog semafora. Izvor JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 19.09.2019. 15:04

Obilaznica - Pravac za teretna vozila ukupne težine preko 3,5 t.

Detalji:
Sa AP E-70 i AP E-75 za Čačak ili Niš i u spurtonom smeru: Obilaznica preko Ostružnice do E-763 (M-22 "ibarska magistrala"), pa za Čačak ili kružnim putem do Bubanj Potoka i AP E-75 za Niš. Radovi na petlji Surčin - Dobanovci su završeni, a saobraćaj je na petlji u potpunosti normalizovan u svim pravcima.

Vreme poslednje izmene: 17.09.2019. 16:38

Ljubovija- Rogačica

Detalji:
Do 01.11.2019. godine na snazi će biti obustava saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 28, zbog radova na mostu preko reke Trešnjice. Saobraćaj za putnička motorna vozila preko mosta odvija se naizmenično jednom saobraćajnom trakom, dok je na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone. Alternativni pravac za teretna vozila je državni put II A reda broj 170 Valjevo – Debelo brdo – Rogačica.

Vreme poslednje izmene: 12.09.2019. 18:36

Loznica-Voćnjak-Paskovac-Zajača, Opis puta

Detalji:
Put koji od Loznice vodi do mesta Zajača, preko mesta Voćnjak i Paskovac ima dosta krivina ali je celom dužinom asfaltni. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 28.08.2019. 13:38

Mijajlovački most, zabrana za teretnjake

Detalji:
Na snazi je zabrana kretanja teretnim motornim vozilima preko 3,5 t. nosivosti. Saobraćaj je preko mosta dozvoljen putničkim vozilima i autobusima.

Vreme poslednje izmene: 28.08.2019. 06:55

Popova voda - Užice, Opis puta

Detalji:
Lokalni put koji od Popove vode vodi ka Užicu je makadamski put, koji je na pojedinim deonicama sužen zbog čega je prohodnsot na pojedinim deonicama otežana. Vozačima se ne savetuje krišćenje ovog lokalnog puta. U zimskim mesecima je vrlo često neprohodan i zavejan. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 27.08.2019. 15:07

Kneževići - Šljivovica - Tara - Tešići - Bajna Bašta, opis puta

Detalji:
Put II A reda br. 170 Šljivovica - Tara - Tešići - Bajna Bašta je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju, prohodnost ovog puta u letnjim mesecima dobra. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 21.08.2019. 19:24

Deonica puta Novi Pazar - Duga Poljana - Sjenica

Detalji:
Najviša tačka puta od Novog Pazar ka Sjenici nalazi se na 1.000 nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Pojačan vetar, magla, obilne snežne padavine i vrlo često najniže tepmerature u Srbiji su osnovne karaktersistike. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi AMSS.

Vreme poslednje izmene: 11.06.2019. 07:50

Vrčin - Zaklopača, zabrana za terena motorna vozila

Detalji:
Na državnom putu II B reda broj 347, deonica Zaklopača-Vrčin, u Zaklopači, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila preko 12t. Izvor, JP Putevi Srbije

Vreme poslednje izmene: 14.05.2019. 20:12

Opis puta Bajna Bašta - Tara

Detalji:
Najviša tačka puta od Bajne Bašte ka Tari nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Pojačan vetar, magla, i obilne snežne padavine su osnovne karakteristike na ovoj deonici puta. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 18.01.2019. 10:44

Zaječar - Rgotina - Slatina - Bor, Opis puta

Detalji:
Drž. put Zaječar-Rgotina-Slatina-Bor pripada putu III prioriteta. Celom dužinom je pod asfaltom. Put prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano kada ne preporučujemo korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 17.01.2019. 09:54

Donja Kravarica - Gornja Kravarica - Rti, opis puta

Detalji:
Lokalni putu koji vodi od Donje preko Gornje Kravarice do mesta Rti, celom dužinom je pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.08.2018. 10:59

Put od mosta na reci Bjelici do sela Turice - opis puta

Detalji:
Lokalni put koji od mosta preko reke Bejelice vodi lokalnom saobraćanicom do sela Turica, a koji se može koristi dok traju radova na drž.putu IB reda br.21 Požega - Divljak, celom dužinom je pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.08.2018. 10:30

BEOGRAD, Bulevar VOJVODE MIŠIĆA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE PREKO 3,5 T! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja: 1. U smeru ka Mostarskoj petlji: od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00h! 2. U smeru ka Obrenovcu: od 16,00 do 18,00h!

Vreme poslednje izmene: 03.08.2018. 07:26

Prilike- Katići- Jasenovo- Kokon Brod- Nova Varoš, Opis puta

Detalji:
Put koji preko Prilika, Katića i Jasenova vodi do Zlatarskog jezera i Nove Varoši je celom dužinom pod asfaltom. Prohodnost ovog puta dobra je u letnjim mesecima, dok u zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca.

Vreme poslednje izmene: 23.07.2018. 10:02

Prevoj Tresibaba, opis puta

Detalji:
Prevoj Tresibaba nalazi se na 600 m nadmorske visine na putu Knjaževac-Niš. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:09

Prevoj Mečka auto-put BG-Ni, opis puta

Detalji:
Prevoj Mečka nalazi se na 400 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:08

Prevoj Svetinja, opis puta

Detalji:
Prevoj Svetinja nalazi se na 400 m. nadmorske visine, na starom kragujevaćkom putu. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 14:07

Prevoj Rudnik, opis puta

Detalji:
Prevoj Rudnik nalazi se na 600 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:51

Prevoj Mionica-Divčibare

Detalji:
Najviša tačka puta od Mionice ka Divčibarama nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina puta 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:49

Deonica puta Nova Varoš - Zlatibor, opis puta

Detalji:
Najviša tačka puta od Nove Varoši ka Zlatiboru nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 10.04.2018. 13:46

Prevoj Banstol, opis puta

Detalji:
Banstol se nalazi se između Sremkih Karlovca i Čortanovca na oko 200 m nadmorske visine. Dužina deonice je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske opreme, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:25

Prevoj Iriški venac, opis puta

Detalji:
Prevoj Iriški venac nalazi se na 451 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:25

Prevoj Jaram, opis puta

Detalji:
Prevoj Jaram nalazi se na 1700 m nadmorske visine. Dužina prevoja je 15 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:24

Prevoj Debelo Brdo Valjevo - Bajna Bašta, opis puta

Detalji:
Prevoj Debelo Brdo nalazi se na 1.000 m nadmorske visine. Dužina puta 30 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežni padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:22

Prevoj Crni vrh Bor-Žagubica, opis puta

Detalji:
Prevoj Crni vrh nalazi se na 1.000 m. nadmorske visine. Dužina prevoja je 20 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i po obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna, a preporučujemo upotrebu lanaca, ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:22

Prevoj, Vlasina Surdulica Vlasinsko jezero, opis puta

Detalji:
Prevoj Vlasina nalazi se na 1.100 nadmorske visine. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan je po čestoj magli, pojačanim vetrom i obilnim snežnim padavinama. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna a preporučujemo upotrebu lanaca ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:21

Prevoj Mačkov kamen, pu Krupanj - Gračanica

Detalji:
Saobraćaj se obavlja bez prekida, ali usporeno na pojedinim deonicama zbog oštećenog kolovoza. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:19

Ivanjica - Sjenica, Opis puta

Detalji:
Put IB reba br.-13 Ivanjica-Sjenica između Ivanjice i Sjenice je celom dužinom pod asfaltom. Kolovoz je u dobrom stanju pa je prohodnost ovog puta dobra u letnjim mesecima. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:19

Merćez-Lukovska banja, Opis puta

Detalji:
Put od Merćeza ka Lukovskoj banji, (drž. put II B reda broj 414 ) asfaaltiran je samo do Lukovske banje, ostala deonica je makadamski put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Čantavir - Orom, Opis puta

Detalji:
Put između Čantavira i Oroma je put III prioriteta, na njemu nema asfalta već je to zemljani - makadamski put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Priboj - Ustibar - Sastavci - Bučje - Pljevlja, Opis puta

Detalji:
U pitanju je asfaltni put sa oštećenjima. Put ima dosta neravnina, rupa i kolotraga. Prolazi kroz šumska područja i ima dosta krivina. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Aranđelovac - Gornja Šatornja, Opis puta

Detalji:
Reginalni put IIB reda 367 između Aranđelovca i Gornje Šatornje celom dužinom je pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:18

Čokešina-Tekeriš, Opis puta

Detalji:
Put koji od Čokešine direktno vodi za Tekeriš, nije asfaltni. U pitanju je lokalni put koji je makadamski, pa da bi se došlo do Tekeriša potrebno je vratiti se unazad od Čokešine a zatim preko Jadranske Lešnice i Joševa do Tekeriša. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:17

Belanovica - Rudnik, Opis puta

Detalji:
Reginalni put IIB reda 364 između Belanovice i Rudnika je celom dužinom pod asfaltom. Na ovom putu, koji ima sve odlike planinskog puta, prisutno je dosta krivina što zahteva od vozača sporiju i oprezniju vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:17

Ljubiš - Gostilje - Sirogojno - Rožanstvo - Stopića pećina, Opis puta

Detalji:
Put Ljubiš- Gostilje- Sirogojno-Rožanstvo-Stopića pećina je celom dužinom pod asvaltom. U pitanju je put užeg profila, pa savetujemo opreznu vožnju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:16

Arilje - Visoko, Opis puta

Detalji:
Arilje- Visoka od mosta Viroštak - Visoka, drža put II A reda je makadamski put u dužini oko 5 km. Vozače očekuju oštre krivine i veliki usponi, a u zimskim mesecima zbog obilnih snežnih padavina ova deonica je teško prohodna pa se ne savetuje korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:15

Krepoljin - Despotovac, Opis puta

Detalji:
Državni put IIA reda broj 186 između Krepoljina i Despotovca, preko Sige, Lipovice, Panjevca ka manastiru "Manasija" do Despotovca je pod asfaltom. Na pojedinim deonicama kolovoz je oštećen, vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:07

Kalna - Jalovik izvor Periš, Opis puta

Detalji:
Na drž putu II A reda broj 222, Kalna-Jalovik izvor-Periš, (IIA reda br 222) vozače celom dužinom očekuje asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja i koji je u 2017.g. u potpunosti rehabilitovan. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj može biti otežan, jer ovaj put pripada III prioritetu čišćenja koji podrazumeva samo uklanjanje snega sa puta, pa se ne preporučuje njegovo korišćenje. U zimskim mesecima savetujemo korišćenje puta koji od Kalne vodi preko Knjaževca i Svrljiga do Periša koji spadaju u I i II prioritet održavnja. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:07

Jasikovo - Vlaole - Krivelj - Bor, Opis puta

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164, Jasikovo Vlaole Krivelj Bor vozače očekuje celom dužinom asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano. U zimskim mesecima ne preporučujemo korišćenje ovog putnog pravca! Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:06

Žlne - Ponor, Opis puta

Detalji:
Put između Žlne i Ponora je lokalni put pod asfaltom celom dužinom. U zimskim mesecima se ne savetuje njegovo korišćenje jer je otežano prohodan zbog snega i leda na kolvozu. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:06

Prevoj Popadija, Opis puta

Detalji:
Prevoj Popadija nalazi se na 500 m nadmorske visine na putu Majdanpek - Negotin. Dužina prevoja je 10 km. Karakterisičan po čestoj magli i pojačanim vetrom. U zimskim mesecima u periodu snežnih padavina vetar stvara snežne nanose i u velikoj meri otežava rad putara i prohodnost puta. U peridu od 01.11 do 01.04. preporučujemo upotrebu zimske oprema, dok je ona obavezna ukoliko ima snega leda i poledice na kolovozu. Strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:05

Krupanj-Osečina, Opis puta

Detalji:
Prvih 9km puta od Krupnja ka Osečini je pod asfaltom ostala dužina puta prema Osečini je makadamski odnosno zemljani put.Ne preporučijemo kretanje i korišćenje ovog putnog pravca. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:05

Ivanjica - Kaona - Kraljevo, Opis puta

Detalji:
Na putu između Kaone i Ivanjice (drž. putu od II A reda broj 197) vozače očekuje deonica koja nije pod asfaltom, odnosno zemljani (makadamski) put, zbog čega ne savetujemo korišćenje ovog puta. U zimskim mesecima on pripada III prioritetu održavanja puteva. U mestu Gornji Dubac, došlo je do oštećenja kolovoza usled pojave klizišta. Mesto oštećenja kolovoza je obeleženo privremenom saobraćajnom signalizacijom, a kretanje putničkih vozila je omogućeno naizmeničnim propuštanjem. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:04

Strmostena - Kučajske planine - Brestovačke banje, Opis puta

Detalji:
Put od Strmostena preko Kučajskih planina do Brestovačke banje je većim delom pod makadamom odnosno vozače očekuje zemljani put. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:03

Ivanjica - manastir Studenica - Ušće, Opis puta

Detalji:
Put od Ivanjice ka manastiru Studenica do Ušća celom dužinom je pod asfaltom. Srećan put Vam želi vaš AMSS.

Vreme poslednje izmene: 22.03.2018. 08:03

Pirot-Temska-Kalna - Opis puta

Detalji:
Put koji od Pirota ka Staroj Planini i Knjaževcu vodi preko preko Temske i Kalne (drž.put IIA reda br.221)u dobrom je stanju. Put je iz pravca Pirota (u 2017g.) većim delom presvučen novim sloje asfalta, sem jedne kraće deonice u dužini od svega par kilometara posle Temske koja još uvek nije rehabilitovana, koja je u solidnom stanju, ali na kojoj je potrebno opreznije voziti. U zimskim mesecima i u danima obilnih snežnih padavina i pored redovnih intrevencija putara zaduženih za održavanje ovog putnog pravca moguće su deonice sa snegom na kolovozu koji ostaje ispod snežnog pluga kamiona, zbog toga je upotreba zimske opreme obavezna .

Vreme poslednje izmene: 25.01.2018. 08:57

Trgovište-Bosilegrad, Opis put

Detalji:
Put od Trgovišta preko Radovnice do Bosilegrada većim delom u dužini od oko 20 km je pod makadamom, odnosno vozače očekuje zemljani put. Ne prepuručujemo korišćenje ovog putnog pravca.

Vreme poslednje izmene: 07.12.2017. 09:51

Velika Kamenica, srušen most

Detalji:
U selu Velika Kamenica nešto niže ka mestu Podvrška zbog nabujale reke, iz bezbednosnih razloga kako voda ne bi poplavila okolne kuće srušen je most ( da ne bi voda sama srušila most ). Državni put Kladovo- Negotin je u funkciji nema prekida u saobraćaju.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 14:08

Put Žagubica - Jasikovo - Vlaole - Debeli Lug - Majdanpek

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 164 preko vozače očekuje celom dužinom asfaltani put koji prolazi kroz šumska područja. U zimskim mesecima u danima snežnih padavina (ledena kiša ili duge vremenske nepogode) saobraćaj se obavja otežano.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 10:32

Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd - 2 - za ter.mot.vozila, drž.put IB reda br 100 zabrana

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:26

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd- 3 - zabrana za ter.mot.vozila drž.put IB reda br 100

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:25

Horgoš - Subotica - Novi Sad - Beograd - 4 - zabrana za ter. mot. vozila, drž.put IB reda br 100

Detalji:
Aktuelna je zabrana saobraćaja za sva teretna vozila čija nosivost prelazi 12 t. na drž.putu IB reda br.100. Horgoš-Subotica-Novi Sad - Beograd. Ova kategorija teretnih mot. vozila usmerena je na korišćenje auto-put E75, Novi Sad-Subotica, drž.put IAreda br.1.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:24

Orlovat - Tomaševac zabrana za ter.mot.vozila

Detalji:
Na drž. putu II A reda broj 130, deonica Orlovat - Tomaševac na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 12 t.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:22

Perlez-Titel, zabrana za ter.mot.vozila

Detalji:
Na državnom putu II A reda broj 123, deonica Perlez - Titel na snazi je zabrana saobraćaja za vozila ukupne težine preko 10t.

Vreme poslednje izmene: 30.11.2017. 09:11

Naplata ulaska u Nacionalni park Kopaonik

Detalji:
Nacionalni park Kopaonik uz saglasnost JP Putevi Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine od oktobra 2017. g. započinje naplatu ulaska u Nacionalni park Kopaonik. Naplata se vrši po motornom vozilu na ulaznim kapijam: - Jošanička Banja - Đorov most (putni pravac Jošanička Banja Kopaonik), - Brus-Brzeće (putni pravac Brzeće Kopaonik) i - Sunčana dolina (putni pravac Rudnica Kopaonik) na osnovu sledećih kategorija: Putnička vozila i motorcikli: - 150 dinara dnevno, - 600 nedeljno i - 2000 mesečno. Putnička vozila sa prikolicom i kombi vozila - 250 dinara dnevno, - 1100 nedeljno, - 3500 mesečno. Autobusi i kamioni - 500 dinara dnevno, - 2000 nedeljno, - 6500 mesečno. Motorna vozila sa više od tri osovine: - 1000 dinara dnevno, - 4000 nedeljno, - 13000 mesečno.

Vreme poslednje izmene: 13.10.2017. 08:55

Opasnost zbog mogućih odrona na Đerdapskoj magistrali

Detalji:
Zbog česte pojave odrona, vozačima savetujemo sporiju, oprezniju i pažljiviju vožnju !

Vreme poslednje izmene: 21.02.2017. 15:04

Crna tačka petlja na Ostružnici

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 27.01.2017. 13:49

PRAVAC ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE VEĆE OD 3,5 T.

Detalji:
IZ BANATA ZA BAČKU I SREM: Pančevački most, Ruzveltova, D. Tucovića, Batutova, Bulevar, G. Vučića, V. Ilića do Plavog mosta (ZABRANA SAOBRAĆAJA: od 16 do 18 i od 23 do 09 sati narednog dana!), AP E-75 ka Nišu, kružni put do ibarske magistrale, obilaznica preko Ostružnice, pa AP E-70 i AP E-75.

Vreme poslednje izmene: 03.09.2016. 16:29

Bajina Bašta - Strmac

Detalji:
Od Bajine Bašte do Strmca, očekuje Vas makadamski put koji je u letnjim mesecima nesmetano prohodan, ali mi ne preporučujemo korišćenje ovog puta, jer na pojedinim deonicama ima manjih oštećenja na kolovozu.

Vreme poslednje izmene: 25.01.2016. 10:40

Crna tačka - Obilaznica oko Smedereva

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 16.04.2015. 10:39

BEOGRAD, DUNAVSKA ulica

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA UKUPNE TEŽINE PREKO 3,5 T! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00 h!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:40

BEOGRAD, GOSPODARA VUČIĆA-VOJISLAVA ILIĆA-PLAVI MOST

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:33

BEOGRAD, Ulica MIJE KOVAČEVIĆA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja, od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:32

BEOGRAD, DIMITRIJA TUCOVIĆA-BATUTOVA

Detalji:
ZABRANA SAOBRAĆAJA ZA TERETNA VOZILA ČIJA UKUPNA TEŽINA PRELAZI 3,5 t (u oba smera)! Sem za vozila koja imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja. 1. Od 16,00 do 18,00 i od 23,00 do 09,00 h narednog dana!

Vreme poslednje izmene: 31.03.2015. 11:30

Zabrana saobraćaja za teretna vozila iz Savske ul. ka Ibarskoj magistrali i Obrenovačkom putu

Detalji:
Teretna vozila preko 3,5 t mogu da se uključe na Mostarskoj petlji na AP E-75 prema Nišu ( i obratno). Prema Beogradskom Sajmu (Bul. Vojvode Mišića) i dalje ka obrenovačkom putu i ibarskoj magistrali, kao i preko mosta Gazela, zabranjen je saobraćaj za ovu kategoriju, osim ukoliko imaju dozvolu kretanja od Gradskog sekretarijata za saobraćaj, ali i za njih važi sledeća obustava saobraćaja: 1. U smeru ka Mostarskoj petlji: od 07,00 do 09,00 i od 16,00 do 18,00 h. 2. U smeru ka Obrenovcu: od 16,00 do 18,00 h.

Vreme poslednje izmene: 20.11.2014. 12:23

Crna tačka na putu Beograd-Pančevo kod Krnjače

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 20.11.2014. 12:14

Crna tačka- Petka, Ibarska magistrala

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 20:49

Crna tačka - Međuvršje

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Brđani

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Divci

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Radobić kod Mionice

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:10

Crna tačka - Dudovica

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

Crna tačka - Ćelije

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

Crna tačka most Gazela.

Detalji:
Vozačima savetujemo punu opreznost u vožnji i strogo poštovanje saobraćajnih propisa, jer je ovo mesto u Upravi saobraćajne policije Republike Srbije i JP Putevi Srbije označeno kao CRNA TAČKA ili opasno mesto.

Vreme poslednje izmene: 19.11.2014. 10:09

INFO I POMOĆ: 1987