•  
  • Online servisi

    • 06. decembar 2019. | petak |
    GRANIČNO OSIGURANJE PDF Štampa El. pošta


    AMS Osiguranje a.d.o - CENE GRANIČNOG OSIGURANJA ZA VOZILA INOSTRANIH REGISTRACIJA
    - Važi od 01.07.2014. Premija u evrima (EUR) -

    Vrstavozila Period trajanja osiguranja (meseci)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Putnički automobili 155.40 233.10 310.80 388.50 466.20 543.90 602.70 680.40 738.15 796.95 835.80 892.50
    Teretna vozila 349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75 2,484.30
    Autobusi 349.65 641.55 952.35 1,184.40 1,436.40 1,630.65 1,786.05 1,922.55 2,077.95 2,233.35 2,367.75 2,484.30
    Vučna vozila 38.85 58.80 77.70 97.65 116.55 136.50 155.40 175.35 194.25 214.20 233.10 253.05
    Specijalna motorna vozila 77.70 136.50 194.25 233.10 271.95 310.80 349.65 388.50 427.35 486.15 525.00 543.90
    Motocikli 97.65 155.40 214.20 253.05 310.80 349.65 408.45 447.30 486.15 525.00 563.85 602.70
    Priključna vozila 38.85 58.80 68.25 77.70 87.15 97.65 107.10 116.55 126.00 136.50 145.95 155.40
    Radna motorna vozila 116.55 175.35 233.10 291.90 349.65 408.45 466.20 505.05 543.90 582.75 621.60 660.45


    NAPOMENE:

    • Ova tarifna grupa se primenjuje za osiguranje motornih vozila domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica koja su registrovana u inostranstvu i koja ne poseduju međunarodnu zelenu kartu autoodgovornosti ili drugi dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na teritoriji Republike Srbije.
    • Osiguranja po ovoj tarifi zaključuju se u skladu sa zakonom na osnovu važećih Uslova za osiguranje od autoodgovornosti.
    • Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti
    • Dinarska protivvrednost iznosa iz tabele obračunava se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o osiguranju
    • Ovo osiguranje važi samo na području Republike Srbije ako bilateralnim sporazumom nije drugačije ugovoreno, a ova klauzula se mora upisati u polisu
    • U vezi sa ovim osiguranjem ne može se izdati međunarodna karta osiguranja
    • Države čije registarske oznake moraju imati polisu graničnog osiguranja određuje Udruženje osiguravača Srbije.
    • Cene su sa uključenim porezom.
    • Granično osiguranje se može zaključiti na minimum važenja za period od mesec dana.

     

     

     
 •