Osiguranja
Sve za vozila - Osiguranje

AMS Osiguranje a.d.o. je osnovano 19. januara 1998. godine na temeljima višedecenijske tradicije auto-moto organizacije, a svoje poslovanje i proizvode razvilo je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima u osiguranju  uz imerativ da osiguranicima obezbedi najefikasniju i najpotpuniju ekonomsku zaštitu.

Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži i velikom broju partnera, AMS Osiguranje pruža podršku osiguranicima na teritoriji čitave zemlje, Evrope i sveta, 24 časa svakog dana.

AMS Osiguranje potencijalnim klijentima nudi mogućnost zaključivanja polisa na velikom broju lokacija širom Srbije iz oblasti:

Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži i velikom broju partnera, AMS Osiguranje pruža podršku osiguranicima na teritoriji čitave zemlje, Evrope i sveta, 24 časa svakog dana.

Više informacija o osiguranjima ovde.

INFO I POMOĆ: 1987