Sve za vozila - Registracija - Registracija putničkih vozila

Registracija putničkih vozila

U Srbiji je obavezna registracije vozila jednom godišnje.

Informacije o postupku i potrebnoj dokumentaciji za registraciju vozila:

1. Računi za uplatu naknada za registraciju vozila
Republička administrativna taksa 840-742221843-57, (broj modela 97) (odobrenje) prema tabeli u zavisnosti od opštine

2. Porez na upotrebu motornih vozila 
840-714511843-87, primalac "Javni prihodi", broj modela 97 (odobrenje) prema spisku

3. Naknada za troškove izdavanja saobraćajne dozvole, registarskih tablica i registracione nalepnice, račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 sa pozivom na broj prema spisku:
Iznos naknade MUP-u uplaćuje se na račune područnih organizacionih jedinica MUP-a 

Napomena: brojevi računa za uplatu komunalne takse i drugih opštinskih taksi za registraciju vozila istaknuti su na oglasnim tablama u područnim policijskim upravama

INFO I POMOĆ: 1987